Γενικές Πληροφορίες

Τόπος διεξαγωγής

Grand Hotel Palace
Διεύθυνση: Mοναστηρίου 305, 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 231 054 9000
Ιστότοπος: https://www.grandhotelpalace.gr/

 
Grand Hotel Palace
Grand Hotel Palace
 

Ημερομηνίες διεξαγωγής

13-15 Δεκεμβρίου 2019

Γλώσσα Συνεδρίου

Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική. Οι παρουσιάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά, χωρίς ταυτόχρονη διερμηνεία.

Έκθεση

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση σύγχρονου τεχνολογικού και ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού.

Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME- UEMS, θα χορηγήσει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

Πιστοποιητικό Συμμετοχής

Η χορήγηση των Πιστοποιητικών θα γίνει από τη Γραμματεία του Συνεδρίου την Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2019, με την λήξη του Συνεδρίου. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να παραδώσουν συμπληρωμένο το Δελτίο Αξιολόγησης του Συνεδρίου, προκειμένου να παραλάβουν το πιστοποιητικό τους.

Βάσει της διάταξης του ΕΟΦ (81867/19-11-2012), όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης του Συνεδρίου.

Κονκάρδες συνέδρων

Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι είναι απαραίτητο να φέρουν τη διακριτική κονκάρδα εγγραφής που χορηγείται από τη γραμματεία και παρακαλούνται να τη φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Ωράριο λειτουργίας Γραμματείας

Η γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια του Συνεδρίου.

Τεχνική Γραμματεία

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία παραλαβής των παρουσιάσεων. Οι κ.κ. ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις εισηγήσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή σε CD ή USB stick σε PPT ή PDF format, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της ομιλίας τους.

Διαμονή

Για τη διαμονή των Συνέδρων υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στην ευρύτερη περιοχή καθώς και στο Συνεδριακό Ξενοδοχείο.                                                               

Τελευταία ημερομηνία για κρατήσεις δωματίων: 19 Οκτωβρίου 2019

Για τις κρατήσεις δωματίων απαιτείται εξόφληση του συνολικού κόστους των διανυκτερεύσεων με την κράτηση. Οι κρατήσεις δωματίων θα επιβεβαιωθούν μόνο με την εξόφληση του συνολικού ποσού. Σε περίπτωση ακύρωσης της διαμονής σας, από την 10η Σεπτεμβρίου 2019 και μετά,  παρακρατείται το 100% του καταβληθέντος ποσού.

Για πληροφορίες και κρατήσεις δωματίων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Συνεδρίου:
 

PRC Congress & Travel

Μιχαλακοπούλου 105, 115 27 Αθήνα
Τηλ. 210 7711673 | Fax 210 7711289
Email congress2@prctravel.gr | Website www.prctravel.gr